Alexa Fastigheter AB

Vi fick i uppdrag att ta fram ett komplett grafiskt profilprogram med tillhörande webbplats till Alexa Fastigheter AB. Alexa Fastigheter arbetar med förvaltning och projektering inom  fastighetsbranschen.