Å-Drama Produktion: DVD Mastering

I samarbete med InterSteMa Produktion AB tog vi fram en DVD Master för pressning. Denna dokumentärfilm om prostitution i Thailand har tidigare visats på TV och skall nu lanseras som DVD.