Annonsmallar för TV Ears

Vi fick i uppdrag att ta fram "byggstenar" och mallar så att TV Ears själva skulle kunna ta fram och leverera sitt eget annonsmaterial.  TV Ears är en Amerikansk tillverkare av hörselhjälpmedel för seniorer. De har främst riktat in sig på att skapa tillbehör till teven.

Korrigering av API Tekniks hemsida

Vi korrigerade API Tekniks hemsida så att den följer de ursprungliga grafiska riktlinjerna. API Teknik skapar behovsanpassade tekniska lösningar inom VVS. API Teknik Eftersträvar de tekniska lösningar som är mest ekonomiska(investering, drift och underhåll) och uppfyller beställarens krav (klimat- och tekniska krav). Bransch: Konsultation VVS och Bygg

Filmer på USB stickor

I samarbete med InterSteMa AB paketerade vi LOs utbildningsfilmer i olika filformat (För att filmerna skulle kunna spelas på alla operativsystem) på en USB sticka som sedan kopierades upp i hundratals exemplar.