Aktien

Nordic Flanges Group aktie (NFGAB) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission AB (tel: 08-503 015  50) som Certified Advisor. Kursinformation går att erhålla på nyhetssajter som exempelvis Dagens Industri och Affärsvärlden samt hos fondkommissionärer och banker.

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Ticker: NFGAB
ISIN: SE0001994658
Currency: SEK
Trading unit: 1

Största aktieägare per den 30 juni 2023

AktieägareAntal aktier och rösterAndel av totalt antal aktier och
röster
Bronsstädet AB21 938 00326,0%
Christian Pérez genom bolag15 609 91518,5%
Tomas Althén personligen och genom bolag8 870 96010,5%
BANQUE PICTET & CIE (EUROPE) SA, W8IMY5 900 0007,0%
Bengt Engström genom bolag (Styrelseordf.)3 301 0153,9%
Johan Thorell, privat och via bolag2 853 7013,4%
David Hubinette2 702 0393,2%
FÖRSÄKRINGSBOLAGET AVANZA PENSION2 538 1623,0%
GERENDAS INVEST AB1 570 5621,9%
UBS SWITZERLAND AG1 442 8201,7%
Sven Mattson1 408 2191,7%
Tommy Walhammar via bolag1 200 0001,4%
Martin Birkeldh1 200 0001,4%
Lotta Stalin genom bolag1 135 2031,3%
Frederik Daublebsky von Sterneck (VD)1 091 5591,3%
Summa 15 största ägare72 762 15886,3%
Övriga11 562 81013,7%
Totalt antal aktier84 324 968100,0%
varav Ledning och styrelse4 973 3365,9%

Vinovo Prospekt